دستورالعمل نصب دریچه

دستورالعمل نصب دریچه

دستورالعمل نصب دريچه هاي كامپوزيتي


كارگذاري عملياتي دريچه هاي كامپوزيتي همانند دريچه هاي چدني صورت مي گيرد، اما رعايت نكات ذيل در موقع نصب ضروري است:

سطح كارگذاري كلاف دريچه کامپوزیتی بايستي تراز بوده و قبلاً سطح زيرين آن كاملاً كوبيده شده و به وسيله سيمان با دانه بندي مناسب لايه اي اعمال شده باشد (تراز بودن سطح تماس كلاف کامپوزیتی  يك اصل ضروري است)

  • كلافهاي كامپوزيتي به عنوان نگهدارنده بوده و نقش حائل را دارد و كلاف بايد به صورتي بر روي منهول قرار گيرد كه كليه بار اعمالي را به فنداسيون زيرين منتقل نمايد. به عبارتي زير لبه هاي داخلي كلاف کامپوزیتی و محل قرار گرفتن دريچه بايد كاملا بر روي فنداسيون قرار گرفته و با آن يكپارچه گردد
  • كلاف يا قاب دريچه بايد با حفره منهول كاملاً در يك راستا بوده و كلاف به يك طرف متمايل نباشد
  • بعد از كار گذاشتن كلاف، كنترل تراز بودن ثانويه كلاف ضروري است
  • بعد از رعايت نكات بالا و اطمينان از ثابت ماندن كلاف اقدام به اعمال سيمانكاري به اطراف سطح پله مانند كلاف تا همسطح شدن آن تا نقطه تاج قاب دريچه ميشود.
  • بعد از گيرايش و ثبات كامل كلاف، دريچه از يك طرف بر روي لبه طوقه قرار گرفته و با هل دادن بسيار ملايم دريچه ها بر جاي خود خواهد نشست. علاوه بر اين مي توان دريچه کامپوزیتی را به وسيله آچار مخصوص برداشت و بر روي حفره طوقه قرار داد. ( طريقه دوم باعث افزايش طول عمر محصول خواهد گرديد )
  • از پرتاب نمودن درب دريچه کامپوزیت به صورت ايستاده به منظور جاگذاري در كلاف پرهيز شود

بهره برداری

جهت خارج نمودن دريچه از محل خود و بهره برداري، آچار مخصوص در درون حفره ها تعبيه شده به روي دريچه کامپوزتی قرار گرفته و به صورت عمود ا ز جاي خود خارج خواهد گرديد