مشخصات فنی تیر برق

مشخصات فنی تیر برق

براساس بررسي صورت گرفته توسط كارگزاران و كارشناسان معاونت علمي رياست جمهوري، گروه توليدي كامپوزيت شيمي سازه به عنوان يك شركت دانش بنيان مورد پذيرش واقع گرديد. اين شركت همواره نوآوري و ارائه محصولات و خلق محصولات جديد را رسالت كاري خود قرار داده است. از محصولات اين گروه دانش بنيان، تير برق كامپوزيتي، تير برق بحران كامپوزيتي و دريچه هاي كامپوزيتي مي توان اشاره نمود. 

مشخصه تير برق 
كلاس هاي قابل توليد 200 و 400
طول هاي پایه ها در اندازه هاي 9، 6 قابل توليد مي باشد. 
محل استفاده: خطوط توزيع فشار ضعيف و مياني