بازدید از پروژه در محل حضور

بازدید از پروژه در محل حضور

مرداد 02

تیم مدیریت فروش شرکت کامپوزیت شیمی سازه همانند سنوات گذشته در اواخر اسفند ماه سال ۹۶  از پروژه هایی که از محصولات این شرکت (دریچه های کامپوزیتی و تیربرق کامپوزیت) استفاده گردیده،بازدید کرد و با بررسی حضوری، میزان رضایت مشتریان و همچنین نظر و پیشنهادات مشتریان را جهت ارتقا و بهبود عملکرد این محصولات جویا گردید.

ثبت نظرات کاربران