اطلاعیه تولید کننده برتر سال شرکت گاز استان تهران

اطلاعیه تولید کننده برتر سال شرکت گاز استان تهران

ارديبهشت 29

شركت دانش بنيان توانسته است در سال 1395 به جايگاه برتر در بين ساير توليدكنندگان و عرضه كنندگان دريچه هاي كامپوزيتي در گاز استان تهران دست يابد و طي مراسمي كه در مهر ماه 1396 در شركت گاز استان تهران برگزار گرديد اين شركت توانست به رتبه A، نشان تامين كننده برتر را اخذ نمايد

ثبت نظرات کاربران