بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران

ارديبهشت 31

بدين وسيله شركت دانش بنيان كامپوزيت شيمي سازه حضور خود را دربيست و سومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي به اطلاع متقاضيان دريچه هاي كامپوزيتي، سايتهول كامپوزيتي و ساير محصولات اين حوزه مي رساند. در اين نمايشگاه محصول جديد اين شركت دانش بنيان رونمايي و معرفي خواهد گرديد

ثبت نظرات کاربران